Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upřesnění hranic instalací mezi vlastníky a společnými částmi domu
 
Jako podklad pro upřesnění hranic byl použit:
1.              Zákon č.72/1994 Sb., kde v § 2, bod g) je základní vymezení společných částí domu – společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání. Stejné vymezení je i v novele (zákon 103/2000 Sb.)
2.              Kupní smlouva část IV. Předmět kupní smlouvy, bod a.3: „součástí bytu je jeho veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace, ústřední topení, odpady)“ a bod a.4 „byt je ohraničen: hlavními uzavíracími ventily přívodu vody, TUV, plynu a elektrickými jističi pro byt“
Rozhodným kritériem společných částí instalací – rozvodů je tedy určení pro společné užívání, t.j. slouží i pro další vlastníky bytů. Do společného vlastnictví tedy patří všechna stoupací potrubí TUV, SV včetně odbočení k uzávěru a vodoměru pro byt. Dále stoupací potrubí odpadních vod a stoupací potrubí topného média pro UT, též STA a vedení rozvodu televizního signálu od STA. To platí i pro případ, že procházejí bytovou jednotkou vlastníků. Společnými částmi jsou také hlavní vodorovné rozvody TUV, SV, UT, plynu a kanalizace ve sklepích, pokud jsou určeny pro společné užívání.
Upřesnění a vymezení hranic na instalacích mezi částmi společnými a částmi ve vlastnictví majitelů bytů.
1.              Veškerá potrubí a armatury TUV, SV za vodoměry směrem k bytu.
2.              Odpadní potrubí od místa zaústění do odpadní stoupačky směrem k bytu jsou též majetkem vlastníka bytu.
3.              Rozvod UT za odbočením ze stoupacího potrubí směrem k topnému tělesu, včetně regulačního ventilu a topného tělesa, patří vlastníku bytu. V případě, že z jedné stoupačky jsou napojeny dva byty v podlaží, platí, že odbočující potrubí do sousedního bytu až do dělící zdi je součástí stoupacího potrubí. Potrubí pokračující za zdí je již majetkem vlastníka tohoto sousedního bytu.
4.              Plynové potrubí od vstupu do prostoru bytu ke spotřebiči patří vlastníkovi bytu (kohout a přípojka ke sporáku).
5.              Elektrická instalace v majetku vlastníka bytu začíná pojistkovou (jističovou) skříňkou včetně všech el. přístrojů, svítidel, zásuvek a vodičů.
6.              Z přívodu televizního signálu STA patří majiteli bytu pouze zásuvka.
7.              Z instalace elektrického zvonku patří majiteli bytu pouze zvonek a domácí telefon s ovládáním.
Upřesnění majetkových hranic, které nejsou v kupní smlouvě ani v zákoně přesně rozlišeny:
Do vlastnictví majitele bytu ještě patří:
-          dveře do bytu se zámkem
-          omítky vnitřních stěn a obklady
-          dvířka pro vodoměry
Do společného vlastnictví náleží:
-          okna která jsou součástí opláštění domu
-          poštovní schránky
-          zvonková tlačítka (elektrický vrátný)
-          balkony, které jsou součástí pláště domu
U balkonů platí, že výhradní právo k přístupu na ně má majitel bytu s dveřmi na balkon. Za toto právo musí na balkonu udržovat pořádek a spolupodílet se na drobné údržbě tohoto balkonu.