Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční rozvaha 2015

23. 6. 2015
FINANČNÍ ROZVAHA PRO ROK 2015      
A. Zdroje:      
       
Položka Období Kč/měsíc Kč/rok
       
FOÚ 01 - 12 95 439,00 1 145 268,00
  1. mezisoučet   1 145 268,00
Fre+FS STA 420,00 5 040,00
  správa SVJ 6 658,00 79 140,00
  T-Mobile   96 000,00
  platby za nebytové prostory   2 500,00
  ost. příjmy (úroky, penále, vratky daní)-předpoklad   8 500,00
  zálohy na služby 101 661,00 1 219 932,00
  2. mezisoučet   1 326 932,00
Příjmy roku 2015     2 472 200,00
Celkový zůstatek z roku 2014     1 082 648,05
       
Finanční zdroje pro rok 2015     3 554 848,05
       
B. Výdaje:      
FOÚ Akce obnovy:  
  splátky úvěru na zateplení domu vč. úroků 460 000,00
  splátky úvěru na rekonstrukci výtahů vč. úroků 110 000,00
  blokovaná částka na výměnu oken pro 1 vl. 33 000,00
  výměna dlažby a prahů na chodbách + vícepráce ve sklepích a vyklizení NP 170 000,00
  malování společných prostor + natěrači 280 000,00
  ochranné nerezové rohy v domě   47 000,00
  nové čistící zóny u vchodových dveří   18 000,00
  nové nástěnky + držáky na letáky   6 000,00
    Celkem 1 124 000,00
  Akce údržby:  
  vyčištění a oprava svodů   10 000,00
  platba za 1 kontejner na odpad 4 000,00
  revize hasících přístrojů   2 000,00
  zimní údržba chodníků   11 000,00
    Celkem 27 000,00
  1. mezisoučet   1 151 000,00
       
Fre+FS Správa domu   72 000,00
  Pojištění domu   24 000,00
  Samospráva   122 000,00
  Právní služby - stanovy a notář   25 000,00
  Rozúčtování vody a tepla - TECHEM   24 000,00
  Ostatní poplatky (např. daně, správní poplatky) 15 000,00
  Mimořádné platby   10 000,00
  Neplánované akce   30 000,00
  Platby za služby dodavatelům   1 219 932,00
  2. mezisoučet   1 541 932,00
       
Celkem výdaje 2015     2 692 932,00
       
ZŮSTATEK k 31.12.2015 (zdroje - výdaje)     861 916,05