Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 24.6.2010

30. 5. 2011

 

USNESENÍ
 
Výroční shromáždění Společenství vlastníků jednotek v Domě K Závodišti, IČ 25954172, zapsaným v rejstříku společenství vlastníků vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl S, vložka 534, konaném dne 24. června 2010
hlasováním přítomných vlastníků, majících 60,6 % podílů na společných částech domu přijímá následující usnesení:
A.    Bere na vědomí:
1)     Zprávu revizní komise a její konstatování, že vedení hospodaření společenství je průkaznéabez připomínek.
2)     Finanční zprávu za rok 2009.
3)     Konečný výsledek Vrchního soudu v Praze - žalobců pana Josefa Malého (2265/9) a paní Jaroslavy Stránské proti SVJ.
B.    Schvaluje:
1)     Finanční rozvahu na rok 2010.
    Hlasování:  PRO 98,84 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 1,16 %.
2)     Plán prací na rok 2010. Jedná se o zahájení prací na zateplení domu a zahájení modernizace výtahů.
     Hlasování: PRO 98,84 %, PROTI 0 %, ZDRŽEL 1,16 %.
3)     Přijetí  úvěrů:
a)     úvěr až do výše 5 200 000,- Kč od Československé obchodní banky, a. s. na předfinancování dotace ze SFŽP na zateplení objektu vč. fasády se splatností do 2 let, který bude splacen po obdržení dotace z programu Zelená úsporám.
b)      úvěr až do výše 2 500 000,- Kč od Československé obchodní banky, a. s. na dofinancování zateplení objektu vč. fasády se splatností do 5 let.
c)      úvěr až do výše 1 000 000,- Kč od Československé obchodní banky, a. s. na dofinancování modernizace výtahů se splatností do 5 let.
d)     uzavření příslušných smluv o úvěrech.
e)     dozajištění ve formě blokace peněžních prostředků na běžném účtu SVJ ve výši dvojnásobku měsíční splátky jistiny a úroků.
Podmínkou přijetí úvěrů dle bodu a) a b) bude kladné rozhodnutí o přiznání dotace ze SFŽP v požadované výši.
Hlasování: PRO 98,84 %, PROTI 1,16 %, ZDRŽEL 0 %.
4)     Uhrazení držáků na prádlo do oken vlastníkům v přízemí a 1. patře.
      Hlasování: PRO 96,5 %, PROTI 2,34 %, ZDRŽEL 1,16 %.
C.    Neschvaluje:
1)   Uhrazení 50 % nákladů panu Malému za soudní výlohy.
      Hlasování: PRO 1,16 %, PROTI 93,3 %, ZDRŽEL 5,54 %.
 
V Pardubicích dne 24. června 2010